LATEST ARTICLES

kien-tien-xkld-dai-loan

Xuất khẩu lao động: người lao động có thể tích lũy được cả tỷ...

GLODECO - Tại buổi tọa đàm “Giáo dục nghề nghiệp phục vụ xuất khẩu lao động trên địa bàn Hà Nội” do Sở lao...

Tuyển 10 nam làm thao tác máy tại NM Quân Hữu, form

Chia sẻ với bạn bè nam làm thao tác máy tại NM Quân HữuTuyển 10 nam làm thao tác máy tại...

Tuyển nam trộn bê tông tại NM Phật Dục, Bình Đông

Chia sẻ với bạn bè Tuyển nam trộn bê tông tại NM Phật Dục, Bình Đông Chủ sử dụng PHẬT DỤCĐịa điểm地點...

Tuyển nam sản xuất ghế ô tô tại NM Trọng Duy, Đài Nam

Chia sẻ với bạn bè Tuyển nam làm sản xuất ghế ô tô tại NM Trọng Duy, Đài Nam BẢNG CÔNG VIỆC...

Tuyển 12 nam làm dệt vải tại NM Cửu Nghị Đài Trung, form

Chia sẻ với bạn bè nam làm dệt vải tại NM Cửu Nghị Đài TrungTuyển 12 nam làm dệt vải tại...

Tuyển nữ làm in bản mạch điện tử tại NM Kim Khánh Thuận

Chia sẻ với bạn bè Tuyển nữ làm in bản mạch điện tử tại NM Kim Khánh Thuận NHÀ MÁY Công ty...